Fachbibliothek im Museum für Naturkunde Chemnitz

Odborná knihovna - rešerše v muzeu

Odborná knihovna muzea s ca. 40 tisíci svazky se rozděluje do pěti oblastí:

  • přírodovědná knihovna (knihy lze studovat pouze v prostorách knihovny)
  • vědecké dědictví
  • fototéka
  • sbírka časopisů
  • speciální paleobotanická a entomologická sekce

Přírodovědná knihovna

Přírodovědná knihovna obsahuje zhruba 3500 monografií a referenčních prací a také zhruba 500 dotisků. Tyto svazky pokrývají oblasti paleobotaniky, paleozoologie i současné fauny a flory. Navíc v ní zle najít geologické učebnice, průvodce a mapy. Neustálé doplňování sbírek dělá naši knihovnu skutečným zdrojem pokladů. 

Vědecké dědictví

Část knihovny vědecké dědictví obsahuje knihy, dopisy, rukopisy, poznámky a mapy, které se zabývají především geologickým profilem Saska a výskytem zkamenělého dřeva v Chemnitz.

V archivu se nachází například:

  • bibliofilní odkaz J.T.Sterzela - asi 3500 knih, dopisy, rukopisy, poznámky, mapy (paleontologické, geologické, mapy sbírek)

  • dědictví dlouholetého ředitele muzea mineralogie a geologie v Drážďanech, Hanse Preschera (1926-1996) - spisy o geologii a museologii; literatura od Agricoly se nechází ve výzkumném centru Agricola v Chemnitz

  • dědictví profesora všeobecné a regionální geologie z vysoké školy ve Freibergu, Rolanda Wienholzeho (1930-1922)

Přírodovědná fototéka

Přírodovědná fototéka (geologie/paeontologie: coll. Urban Rößler, biologie: coll. Fiedler) slouží k obohacení přednášek, různých akcí, publikací a výstav, stejně jako k rozšíření možností propagace a marketingu muzea. V současnosti se pracuje na digitalizaci této sbírky.

Knihovna časopisů

Už zhruba 140 let jsou časopisy součástí knihovny; neustále jsou doplňována a archivována nová a nová periodika z různých specifických oblastí.

Vaše otázky k našim knihám a ostatnímu obsahu knihovny zodpoví paní Ramona Schwab.

Museum für Naturkunde Chemnitz | Moritzstraße 20, 09111Chemnitz
Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr 9-17 Uhr | Sa, So 10-18 Uhr
www.naturkunde-chemnitz.de | info@naturkunde-chemnitz.de
Tel. 0371 - 488 45 51 | Fax 0371 - 488 45 97